Reputatieonderzoek

Wilt u weten hoe uw stakeholders tegen u aankijken? Een reputatieonderzoek brengt dit goed in kaart. Het gaat in op hoe uw organisatie in de breedte wordt gezien en ervaren. Het gaat dus niet in op specifieke producten, diensten en service-ervaringen.

Een reputatieonderzoek is bij uitstek geschikt voor overheden waar klantrelaties vaak lastiger te definiëren zijn. Zo heeft een reputatieonderzoek van Mindful Marketing in 2014 mede aan de wieg gestaan van het nieuwe collegebeleid van de provincie Zuid-Holland voor 2015-2019. In dat beleid is onder meer gedefinieerd hòe de provincie wil samenwerken met haar partners.

In 2017 hebben we het onderzoek herhaald en bleek het beleid een grote positieve impact te hebben gehad op hoe de partners aankijken tegen de provincie. In workshops met ambtenaren en eentje met Gedeputeerde Staten hebben we prioriteiten bepaald voor de 2e helft van de collegeperiode (2017-2019).

Maar ook voor bedrijven kan een reputatieonderzoek veel waarde hebben omdat de doelgroep anders wordt gedefinieerd dan bij klanttevredenheidsonderzoek. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe de directeur van uw grootste klant tegen u aankijkt? Terwijl deze nooit de praktische gang van zaken mee maakt, maar wel meebeslist over het nieuwe contract? Dan kan een reputatieonderzoek goud waard blijken te zijn.

Wij richten ons op de hogere echelons van uw stakeholders. Centraal daarbij staan open vragen naar hoe zij uw reputatie omschrijven (reputatiebegrippen). Deze begrippen, samen met de toelichtingen bij de vragen, bieden veel inzicht in hoe uw stakeholders uw organisatie zien en beleven. Daarbij adviseren wij over concrete stappen die u kunt nemen om uw reputatie te verbeteren.

Nieuwsgierig naar uw reputatie?
Voor meer informatie over de originele manier waarop wij een reputatieonderzoek aanpakken, neem contact met ons op.