Klantstrategie en marketingplan

Uw klantstrategie maakt onderdeel uw marketingplan. Deze stellen we samen op. Gebruik makend van de kennis een ervaring in de organisatie. Daarbij zoeken we ook externe inspiratie. Wij fungeren als externe aanjager die inspireert, structureert en zorgt voor voortgang en een goed en tijdig eindresultaat. Dat eindresultaat moet werkbaar zijn, goed onderbouwd en snel tot succes leiden.


Hoeveel P’s wilt u behandelen?
Over marketingplannen kunnen we veel schrijven en mooie plaatjes laten zien (nou vooruit eentje dan, het Dienstenmarketingmodel van De Vries, Van Helsdingen en Kasper). Maar laten we er vooral eens over praten. Dus neem contact met ons op, dan kunnen we ook brainstormen over het aantal P’s.