Het World Café is een co-creatie methode en wordt gebruikt om snel kennis te delen en ideeën te genereren. Bijvoorbeeld ideeën over hoe je klantstrategie in de praktijk kan brengen of hoe je een customer journey kan vervolmaken.

Het World Café is gebaseerd op de notie dat de beste gesprekken plaats vinden in de kroeg. Die bootsen we dus na. Met hapjes, drankjes, muziek en tafeltjes.

Deelnemers zitten verspreid over meerdere tafels. Ze bespreken in meerdere gespreksrondes een aantal vooraf gedefinieerde vragen. De samenstelling aan de tafels wisselt telkens. Zo kan je ver bouwen op de kennis en ideeën die bij een bepaalde tafel naar boven zijn gekomen. Ideeën genereren weer nieuwe ideeën. Een tafelbewaker zorgt voor overdracht en vastleggen van kennis. In een plenaire afsluitende sessie worden de uitkomsten besproken en eventueel prioriteiten bepaald.

Voordelen van een World Café zijn:

  • Snel inzetbaar
  • Grote betrokkenheid en energie bij deelnemers (we staan er telkens zelf weer versteld van)
  • Hoge opbrengsten (veel ideeën, kennisuitwisseling, begrip)
  • Nieuwe verbindingen tussen deelnemers
  • Geschikt voor kleinere tot zeer grote groepen (15-250+)

Afspreken?
Neem contact met ons op om te bespreken wat een World Café voor u kan betekenen. We spreken graag af in een kroeg!